Tinhte Photo Community
Tinhte Photo Community
Chọn cuộc thi:   
Page 1 Copy 2

Đây là những bộ ảnh của Top 60 thí sinh tham dự Cuộc thi ảnh kể chuyện cả 3 khu vực miền Nam - miền Trung - miền Bắc do Oppo Photos và Tinhte Photos kết hợp tổ chức. Các bạn có cơ hội rất tốt để truyền tải và thảo luận với các mentor có nhiều kinh nghiệm, đa dạng phong cách và tình yêu nhiếp ảnh.

Trần Thị Thanh Nhàn - Inside Saigon
Trần Thị Thanh Nhàn - Inside Saigon
Nguyễn Văn Hưởng - Bộ ảnh “Chuyện làng tôi"
Nguyễn Văn Hưởng - Bộ ảnh “Chuyện làng tôi"
Ngô Đức Quang - Unfulfilled Dreams
Ngô Đức Quang - Unfulfilled Dreams
Nguyễn Minh Hoàng - Bộ ảnh “Hà Nội ở đâu vậy?”
Nguyễn Minh Hoàng - Bộ ảnh “Hà Nội ở đâu vậy?”
Đỗ Duy Bảo - Bộ ảnh “Happier"
Đỗ Duy Bảo - Bộ ảnh “Happier"
Bùi Trúc Phương - Bộ ảnh “Đồ bỏ"
Bùi Trúc Phương - Bộ ảnh “Đồ bỏ"
Lê Thạch Thảo - Bộ ảnh “ m thanh của sự im lặng”
Lê Thạch Thảo - Bộ ảnh “ m thanh của sự im lặng”
Nguyễn Bá Bắc - Bộ ảnh “Hà Nội 1219”
Nguyễn Bá Bắc - Bộ ảnh “Hà Nội 1219”
Phan Thị Ngọc Hồi - Bộ ảnh “Bạn đời"
Phan Thị Ngọc Hồi - Bộ ảnh “Bạn đời"
Nguyễn Thành Trung - Bộ ảnh “Ở nhà với bà"
Nguyễn Thành Trung - Bộ ảnh “Ở nhà với bà"
Hứa Trung Đức - Bộ ảnh “Đoá hoa vô thường"
Hứa Trung Đức - Bộ ảnh “Đoá hoa vô thường"
Nông Việt Linh - Bộ ảnh “Nơi thời gian bị lãng quên"
Nông Việt Linh - Bộ ảnh “Nơi thời gian bị lãng quên"
Văn Minh Phú - Bộ ảnh “From Farm to Table"
Văn Minh Phú - Bộ ảnh “From Farm to Table"
Hoàng Thanh Tùng - Bộ ảnh “Đi biển"
Hoàng Thanh Tùng - Bộ ảnh “Đi biển"
Nguyễn Đình Phong - Bộ ảnh “No-land Man"
Nguyễn Đình Phong - Bộ ảnh “No-land Man"
Nguyễn Văn Bình - Bộ ảnh “First time in Hoi An!”
Nguyễn Văn Bình - Bộ ảnh “First time in Hoi An!”
Trần Huỳnh Vỵ - Bộ ảnh “A Missing Part"
Trần Huỳnh Vỵ - Bộ ảnh “A Missing Part"
Phạm Văn Quyến - Bộ ảnh “Môi trường"
Phạm Văn Quyến - Bộ ảnh “Môi trường"